Mapa serwisu     Strona główna      
Wstęp
Prezentacja
Kadry
Płace
Finanse - księgowość
Magazyn
Majątek
Controlling
Pozostałe
Start \ Oprogramowanie \ Majątek

MAJĄTEK moduł środków trwałych

Produkt zaliczany do klasy ERPII.

Moduł przeznaczony dla służb księgowości i kadry zarządzającej majątkiem. Program realizuje pełną gamę funkcji przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ewidencjonowania, aktualizacji i umarzeń środków trwałych oraz prowadzenia wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się jedną z wybranych metod liniową lub metodą degresywną w oparciu o definiowalne stawki amortyzacyjne. Moduł umożliwia dostosowanie oprogramowania do specyfiki użytkownika.

Integracja z modułami FINANSE i CONTROLLING lub z dowolnymi programami innych autorów.


(c) PUW Personal :: kontakt (32) 754 12 00 :: e-mail personal@personal.com.pl :: by Kp