Mapa serwisu     Strona główna      
Wstęp
Prezentacja
Kadry
Płace
Finanse - księgowość
Magazyn
Majątek
Controlling
Pozostałe
Start \ Oprogramowanie

 • Oferowane produkty oprogramowania aplikacyjnego:


  Zapraszamy na bezpłatną prezentację naszych systemów. Formularz zgłoszeniowy >>

  • oprogramowanie klasy ERP II. Zintegrowany System Zarządzania INTEGRA z autonomicznymi modułami:
   • Moduł FINANSE - finanse, księgowość, koszty
   • Moduł MAJĄTEK - środki trwałe
   • Moduł MAGAZYN - gospodarka materiałowa wraz z obsługą sprzedaży
   • Moduł PERSONA - kadry z rejestracją i rozliczaniem czasu pracy
   • Moduł PŁACE - płacowy
   • Moduł CONTROLLING - rachunkowości zarządczej
  • System Obiegu Dokumentów i Spraw Mdok.
  • Produkty ORACLE
  • Produkty SYBASE
 • Zalety oprogramowania:

  • usprawnia przepływ informacji i zapewnia błyskawiczne reagowanie na zmiany zarówno wewnątrz samej firmy jak i na rynku w obrębie którego funkcjonuje.
  • aplikacje pracują on-line, wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym i są zawsze dostępne w momencie podejmowania decyzji,
  • przyśpieszenie obiegu i poprawa jakości informacji,
  • Wyklucza występowanie w systemie sprzecznych danych,
  • z większa konkurencyjności firmy,
  • usprawnia procesy zarządzania,
  • następuje uporządkowanie i kontrola nad procesem obiegu dokumentów w firmie
  • doprowadza to do wprowadzenia większej dyscypliny w procesie obiegu dokumentów,
  • szybki dostęp do dokumentów,
  • likwidacja obiegu "papierowych dokumentów",
  • kontrola terminów płatności od momentu wpływu dokumentu do firmy,
  • automatyczna archiwizacja,
  • akceptacja merytoryczna i księgowa dokumentu,
  • automatyzacja procesów kadrowo-płacowych takich jak naliczanie wynagrodzeń,
  • rozliczenia z Urzędami,
  • raportowanie, ewidencjonowanie i rozliczania czasu oraz kosztów pracy, etc.
  • możliwość rozbudowy produktów zgodnie z potrzebami (raporty, moduły),
  • umożliwia tworzenia wszelkich analiz biznesowych,
  • następuje znaczące obniżenie kosztów procesów kadrowo-płacowych,
  • daje możliwość planowania działań kadrowych (symulacja skutków rozwiązań),
  • wzrost wydajności i motywacji pracowników przez oszczędność ich czasu (np.: jednokrotne wprowadzanie danych),
  • dostęp do najnowszej technologii, system usprawnienia działania organizacji dzięki szybkiemu dostępowi do kompletnych i szczegółowych informacji, służących podejmowaniu decyzji, zarządzaniu zespołami ludzi,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa - ochrona przed dostępem osób niepowołanych, uszkodzeniami danych czy poprawności wykonywanych operacji przez Użytkownika,
  • otwartość na inne aplikacje - współpraca z m.in.: MS Office, programami branżowymi oraz systemami bankowości elektronicznej,
  • zgodność z obowiązującymi przepisami i światowymi standardami, to inwestycja, która przynosi oszczędności czasu i nakładów.
 • Zastosowanie oferowanego oprogramowania:

  • koncerny i holdingi,
  • jednostki jedno lub wielozakładowe,
  • jednostki jedno lub wielooddziałowe
  • spółki osobowe i kapitałowe
  • zakłady budżetowe
 • Technologia

  Oprogramowanie zostało wykonane w technologii klient - serwer. Baza danych może pochodzić od różnych producentów, preferowane są produkty Oracle. Szczególny nacisk został położony na zachowanie więzów integralności danych z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych bazy danych (klucze główne, klucze obce, procedury wyzwalane).

  Oprogramowanie zostało zaprojektowane przy założeniu, że maksymalna ilość informacji będzie przetwarzana na poziomie serwera bazy danych, tak aby zminimalizować ilość informacji przesyłanej po sieci. Zmniejszenie obciążenia zasobów sieciowych skutkuje znacznym wzrostem wydajności pracy aplikacji. Za przetwarzanie informacji i przygotowywanie skomplikowanych zestawień odpowiedzialne są procedury składowane na serwerze bazy danych.

  Zastosowane narzędzia pozwoliły na opracowanie oprogramowania dającego przede wszystkim duży poziom bezpieczeństwa danych bazującego na technologii Windows (95, 98, NT, 2000, XP, 2003), po stronie klienta i serwera lub UNIX po stronie serwera. Oprogramowanie może działać w sieciach rozległych bazujących na protokole TCPIP (internet).(c) PUW Personal :: kontakt (32) 754 12 00 :: e-mail personal@personal.com.pl :: by Kp