Mapa serwisu     Strona główna      
Personal
Siedziba
Dane KRS
Zakres działalności
Kierunki sprzedaży
Start \ Firma

 • PUW Personal sp. z o.o.

  założone w 1988 r. jest producentem, dostawcą i usługodawcą biznesowych rozwiązań IT w zakresie informatycznego wspomagania zarządzania systemów klasy ERPII.

  Oferujemy kompletne rozwiązania systemowe z ich integracją na poziomie poszczególnych procesów biznesowych.

  Rozwój naszego przedsiębiorstwa przebiega równocześnie z nabywanymi doświadczeniami od naszych Klientów inkorporowanych do systemu przy wykorzystaniu najnowszych technologii IT - adekwatnie do przemian zachodzących w całej branży informatycznej.

  Jesteśmy stabilną nowoczesną firmą specjalizującą się w dostarczaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych dla konkretnego użytkownika.

  O klasie oferowanych przez nas produktów świadczy stosowanie ich w eksploatacji przez największe przedsiębiorstwa w Polsce, a także zagranicznych inwestorów. Klasę oprogramowania docenił też rynek medyczny wykorzystujśc je w odpowiedniej wersji jako oprogramowanie administracyjne dla szpitali i zakładów medycznych zintegrowane z systemem medycznym SOLMED we współpracy ze spółką giełdową SPIN S.A.

  Znacznym atutem jest partnerstwo i bieżąca współpraca z COIG S.A., SPIN S.A., ORACLE, SYBASE, IBM.

 • Siedziba

  kraj:Rzeczypospolita Polska
  województwo:małopolskie
  powiat:chrzanowski
  miasto:Chrzanów
  kod:32-500
  ulica:Kard. Wyszyńskiego 17.
  tel. centrala:+48 032 7541200, 7541201, 7541202 fax. 7541203
  e-mail:personal@personal.com.pl
 • Dane KRS

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze "PERSONAL" Sp. z o.o.
  zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr KRS 0000123773 Wyszukiwarka krs NIP 628-000-15-34 REGON 008174478,
  Rachunek bankowy BPH PBK S.A. O/Chrzanów 92 1060 0076 0000 3200 0087 6608,
  Dane adresowe: 32-500 Chrzanów ul. Kardynała Wyszyńskiego 17,
  tel. centrala +48 032 754 12 00 do 2, fax 754 12 03 e-mail: personal@personal.com.pl,
  Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 • Zakres działalności

  • oprogramowanie aplikacyjne i bazodanowe,
  • wdrożenia,
  • szkolenie,
  • serwis powdrożeniowy,
  • audyt informatyczny,
  • projekty komputeryzacji,
 • Kierunki sprzedaży:

  • sektor produkcyjny
   • kopalnie węgla kamiennego i rud metali kolorowych
   • elektrownie
   • zakłady chemiczne
   • zakłady produkcji samochodów
  • sektor usług
   • spółki około górnicze
   • budownictwo
   • usługi komunalne
  • zakłady budżetowe
   • szpitale i kliniki
   • sanatoria
   • ośrodki zdrowia
   • oświata
   • jednostki samorządu terytorialnego
  • banki


(c) PUW Personal :: kontakt (32) 754 12 00 :: e-mail personal@personal.com.pl :: by Kp